Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Lời hay ý đẹp ????

  Thư giản với âm nhạc

  Kiểm tra TA 2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Greenstar Storm (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:24' 19-05-2012
  Dung lượng: 106.5 KB
  Số lượt tải: 21
  Số lượt thích: 0 người
  School:………………………………….… Date:…../…../ 2012.
  Full name:………………………………….…
  Class: 3/…..


  Marks:  
  

  I. Look and find eight colors: (2 points)
  
  1. blue
  2. _____________
  3. ____________
  
  4. ___________
  5. _____________
  6. ____________
  
  7. ___________
  8. _____________
  9. ____________
  
  
  II. Look, read and name these things. (2 points)
  a notebook / an eraser / a board / a computer/
  a pencil / a cell phone / a chair/ a ruler / a pencil case
  
  
  1. a ruler .
  2.___________
  
  3.____________
  
  4.___________
  
  5._________
  6.____________
  
   7._____________
   8.____________
  9.____________
  
  


  III. Read and complete. (4 points)
  she Is are this What How they color Who
  
  
  1.What is _________? →
  It’s a marker. →
   1. What is this ?
  It’s a marker.
  
  2. _________ it a red pen?
  Yes, it is.
  3. How _______ you ?
  I’m fine. Thank you.
  
  4. _________ many tables?
  One table.
  5. What _________ is this?
  It’s pink.
  
  6. _________ is he?
  He is my grandfather.
  7. Is your mother pretty?
  Yes, ________ is.
  
  8. __________ color are these?
  They’re green. They’re green triangles.
  9. What are these ?
  ________ are video games.
  
  IV. Complete. (2 points)
  1. _i, Mom! I’m _ome. →
  1. Hi, Mom! I’m home.
  
  2. _his i_ _y friend, Scott.
  
  3. T_is is m_ _other.
  
  4. It’s _ice _o _eet you, Mrs. Hill.
  
  5. It’s n_ce to m_et you, to_.
  
  
   
  Gửi ý kiến